A débeda per cápita a longo prazo do Concello de Ordes duplica á media da provincia da Coruña

O informe sobre débeda viva das administracións locais, publicado polo Ministerio de Facenda certifica o elevado endebedamento do Concello de Ordes, que a pesar de contar con menos de 13.000 habitantes, se converte no sétimo máis endebedado de toda a provincia da Coruña, por diante de municipios con moita máis poboación.

 


Os datos publicados polo Ministerio de Facenda (accesibles premendo aquí:  http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx) poñen de manifesto que mentres a totalidade da débeda a longo prazo dos 94 concellos da provincia da Coruña supoñen unha media de 284 €/habitante, en Ordes, esa media elévase ata os 539 €/veciño.

 

Acredítase, deste xeito, a veracidade das reiteradas advertencias efectuadas desde o Partido Popular de Ordes, que leva tempo insistindo nos graves prexuízos que se derivan da irresponsable espiral endebedadora impulsada polo alcalde Manuel Regos.

 

“O peor de todo –afirma José Luis Martínez, portavoz municipal do PP de Ordes- é que malia ao sete millóns de débeda viva fundidos polo alcalde, e que a día de hoxe pesan sobre as carteiras de todos os veciños, o Concello continúa sen acometer ningunha obra importante ou útil para os contribuíntes: as pistas están cheas de fochancas e sen mantemento, seguimos sen casa da xuventude; o deterioro da piscina cuberta vai a máis, e así un longo etcétera de carencias”.

 

Con todos, Martínez Sanjurjo adianta que o volume total da débeda do Concello de Ordes excede amplamente os 7 millóns de euros contabilizados polo Ministerio de Facenda, dado que nese cómputo non se inclúen as obrigas a curto prazo das numerosas facturas amoreadas nos caixóns da Casa Consistorial.

 

DÉBEDA VIVA DO CONCELLO DE ORDES A 31/12/2012

DATOS DE INTERESE:

 

Municipio

Poboación (Cifras oficiais a 1 de xaneiro de 2012)

Débeda 31/12/2012 (Miles de €)

Coruña (A)                                                            

246.146

79.500

Santiago de Compostela                                                

95.671

63.832

Ferrol                                                               

71.997

32.553

Narón                                                                  

39.238

11.943

Culleredo                                                              

29.416

9.328

Boiro                                                                  

19.165

7.587

Ordes                                                                  

12.963

6.998

 

 

 

Ribeira                                                                

27.778

6.811

Ames                                                                    

29.331

5.446

Oleiros                                                                

34.836

4.968

 

Provincia da Coruña. Habitantes (*) 1.143.911 hab.
Débeda viva total Concellos provincia da Coruña. 325.005.000 €
Débeda municipal per cápita provincia Coruña 284,1 €/habitante
Concello de Ordes. Habitantes (*) 12.963 hab.
Débeda viva Concello de Ordes. 6.998.000€
Débeda municipal per cápita Ordes 539,8 €/habitante

(*) Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro. Ano 2012. IGE

Deja una Respuesta