Diputados Provinciales

 

Diputados provinciales del Partido Popular y comisiones informativas:

 

Agustín Hernández
Vocal Cultura e Normalización, Comisión de Promoción Económica e Emprego, Vías e Obras

Susana García
Vocal Cultura e Normalización, Comisión Promoción Económica e Emprego, Vías e Obras

Juan José Dieste
Vocal Cultura e Normalización, Comisión Promoción Económica e Emprego, Vías e Obras

Luis Oujo
Cultura e Normalización, Comisión e Promoción Económica e Emprego, Vías e Obras

Luis Rubido
Cultura e Normalización, Comisión Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade, Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas e Persoal

Carlos Calvelo
Deportes e Mocidade, Contratación, Patrimonio e Equipamento, Cooperación e Planes

Javier Caínzos
Deporte e Mocidade, Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade, Contratación, Patrimonio e Equipamento

Andrés García
Deportes e Mocidade, Promoción Económica e Emprego, Vías e Obras

Gumersindo Galego
Deportes e Mocidade, Contratación, Patrimonio e Equipamento, Cooperación e Planes

Mariel Padín Fernández
Deportes e Mocidade, Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade, Cooperación e Planes

Rosa Gallego
Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade, Contratación, Patrimonio e Equipamento, Cooperación e Planes

Eduardo Parga
Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade, Contratación Patrimonio e Equipamento, Cooperación e Planes