35386883_2081189465462415_1311922701438287872_n

Cualifican de "desastre" a xestión da Escola Municipal de Música de Ames

O modelo de Escola Municipal de Música de Ames ,creado no ano 2004 durante o Bipartito PSdeG-BNG, demostrou ser un auténtico desastre de planificación e xestión política. Durante máis dun lustro malgastáronse recursos públicos nun proxecto desastroso que non foi capaz de configuran nin unha pequena banda de música no Concello, polo que é preciso continuar solicitando a asistencia de bandas doutros municipios para amenizar os actos municipais. E a pesar de todo, o Tripartito se empecina pola mesma senda e manda aos grupos municipais da oposición un borrador de regulamento de réxime interno da EMMA sen unha previa consulta.

Un Borrador que remite o día 7, en pleno mes de agosto, sabendo ademais que o día 15 é festivo, e pretendeu, incialmente ,que se examinase o documento proposto e fixésense as achegas antes do día 20. Un borrador que pretendíó “coar” nestas datas, como pretenden con outras cuestións, sen proporcionar información sobre a situación actual da EMMA e sen ser froito dun traballo serio e rigoroso que enmiende todos os erros cometidos durante máis dun lustro.

Un borrador que di ter entre os seus obxectivo o de orientar e proporcionar unha formación máis profunda aos alumnos que teñan a vontade de acceder a un centro de ensino regrado, pero que non contempla ningunha medida respecto diso e nin sequera recolle referencia algunha ao Decreto 198/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental dos ensinos de réxime especial de música.

Un borrador que debería partir, e con todo non o fai, dunha previa avaliación de calidade do realizado ata a data; dunha avaliación do funcionamento da EMMA durante todo este período: Un estudo previo que debería recoller información sobre a porcentaxe de poboación usuaria da escola de música; cociente de hora lectiva do profesorado en relación co número de alumnos; custo económico por alumno e curso; porcentaxe de financiamento por parte do Concello; alumnos que reciben axudas económicas; alumnos que acceden a estudos dirixidos á profesionalización; porcentaxe de alumnos de instrumento que forman parte dun conxunto instrumental; media dos anos de permanencia dos alumnos na escola, etc. etc.

Un borrador que, independentemente de que esteamos ante un ensino non regrado, fala de obxectivos pedagóxicos e con todo non se presenta cun Plan Curricular. Un borrador que no apartado correspondente aos recursos materiais nin sequera contemplan a existencia dun banco de instrumentos. E así poderiamos continuar.

Evidentemente a ousadía do concelleiro responsable, o nacionalista David Santomil, non ten límites; e non parece que a súa reprobación polo Pleno, en xaneiro do 2017, fíxolle reflexionar sobre a maneira de xestionar os asuntos públicos en xeral, e a EMMA en particular. Ante esta situación, o Grupo Municipal Popular solicitou ao Tripartito o correspondente informe de avaliación do funcionamento da EMMA; información actualizada sobre a situación laboral do persoal da Escola Municipal así como un Plan Curricular que contemple medidas concretas para orientar e proporcionar unha formación máis profunda aos alumnos que teñan a vontade de acceder a un centro de ensino regrado. Tamén solicitan, entre outras cuestións, a creación dun banco de instrumento, que o regulamento especifique as especialidades ofertadas e que recolla o cadro de profesores.

Deja una Respuesta