13438856_1787225054858859_1569844835319653420_n

Denuncia o abandono do rural nos orzamentos participativos de Ames

O modelo dos primeiros orzamentos participativos de Ames, os do exercicio 2017, foron amplamente cuestionados polo Grupo Municipal Popular, que denunciou a nefasta formulación dos mesmos. Os erros no seu deseño e execución obrigou ao Tripartito, non só a ir improvisando sobre a marcha, senón tamén a non respectar as bases reguladoras elaboradas para a ocasión; descargando toda responsabilidade na denominada Comisión de Orzamentos Participativos, ao ser a encargada final de decidir as actuacións que se executaron.

Este proceder non debeu de ser do agrado dos membros da Comisión de Orzamento, pois nos participativos do presente exercicio son os propios veciños de cada parroquia os que se encargan de realizar a selección final, mediante votación, das propostas que reúnan os requisitos para poder ser financiadas.

En numerosas ocasións o Grupo Municipal Popular de Ames manifestou o seu desacordo co proceder do Tripartito nesta cuestión, ao financiar con cargo aos orzamentos participativos actuacións que deberían financiarse con outras partidas, ao considerar que o Goberno local ten a obrigación de manter en bo estado de conservación e uso os bens, infraestruturas e instalacións municipais; por conseguinte, mellorar pistas, redes de subministración, ou realizar obras de mantemento e conservación dos locais sociais é unha obrigación do Goberno Local. Por todo iso, destinar os escasos fondos dos orzamentos participativos para estas cuestións é, canto menos, unha “tomadura de pelo” aos veciños do rural. Tamén se realizaron peticións de arranxo de “ fochancas”, rehabilitación dun cruceiro ou amaño de parques infantís que se atopan en estado lamentable.

Miremos, por exemplo, nas propostas presentadas e consideradas viables na Parroquia de Ortoño: 13 propostas consideradas viables sobre un total de 57 propostas presentadas. As propostas son as seguintes: Marquesiña na beirarrúa do CEIP A Maia; reparación dun tramo de 250 m de pista, dende Puxeiras Altas cara As Cortes; arranxo dá pista (300 m) dende ou centro dás Punxeiras Altas cara as Cortes; arranxar ou pavimento dá zona dá Igrexa de Barreira; asfaltado dá pista en Punxeiras Baixas, e suxección dous colectores de lixo; novo punto de luz para vivenda de nova construción, na Rúa Instrumento nº7; restaurar a fonte dá aldea do Instrumento; reparación e limpeza do lavadoiro de Carballido; paneis expositores para mellorar a comunicación coa veciñanza en todas as parroquias; sinais indicadoras coas referencias “ Igrexa de Ortoño” e “ Cemiterio de Ortoño”, nos dous cruces; punto de luz non camiño que vai dende as Punxeiras Baixas ata a Condomiña; Instalación e arranxo dás luces non paseo do río; alumeado Led na estrada Bertamiráns- Ortoño”.

Analicemos agora as 10 propostas presentadas e consideradas viables na Parroquia de Covás: Arranxo dá pista polideportiva ao lado do campo de baile; construción dun parque infantil en terreos anexos ao campo de baile; arranxo dá pista dende a Estrada de Covas a Pousada, ata a vivenda nº 29; arranxo dá pista dende a estrada xral á igrexa, ata a pista estrada xeral campo do baile; taboleiros de anuncios nos lugares de: Ventosa, Covas (local social), Loureiros e Lombao; cambios a luces LED en Ventosa de Abaixo; pista transversal de Castiñeiras e a estrada Campo dá Festa Estrada Comarcal Santiago- Roxos; pista en Loureiros (Casa Pais); arranxar ou Camiño dás Covas; pista en Ventosa desde a Cooperativa ata Ventosa de abaixo.

As propostas do resto de parroquias están na mesma liña que o reivindicado en Ortoño e Covas. Son en total 112 propostas, para o rural, entre as que haberá que elixir. Se a estas 112 propostas engadimos as que non se consideraron viables, tal cantidade de solicitudes evidencia o abandono denunciado.

Deja una Respuesta