muros

Monteagudo reclama que o IBI se fixe no 0,4% para os bens urbanos

O Grupo municipal do Partido Popular de Muros, encabezado pola súa portavoz, Inés Monteagudo, ven de presentar unha moción para modificar o artigo 8 da Ordenanza nº11 do IBI, coa que se pretende rebaixar o tipo impositivo dos bens de natureza urbana do 0,6% actual a un 0,4%, e do 0,6% a un 0,3% o dos bens de natureza rústica, a partir do 1 de xaneiro do 2016.

Os populares, que lembraron que existe a posibilidade legal de levar a cabo esta rebaixa, consideran que os actuais tipos impositivos, do 0,6 para os bens de natureza urbana e de natureza rústica, resultan moi gravosos para as economías familiares do Concello de Muros, tendo en conta ademais que se están a aplicar sobre uns valores catastrais actualizados.

Monteagudo suliñou tamén que o artigo 74 da Lei Reguladora das Facendas Locais permite fixar unha bonificación de ata o 90% da cota íntegra do imposto a favor daqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa e de ata o 50% da cota íntegra do imposto para os bens e inmobles nos que se teñan instalado sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar.

Violencia de xénero
Por outra banda, a portavoz dos populares presentou unha moción para a eliminación da violencia de xénero, coincidindo coa celebración do día internacional desta lacra.

Nela, os populares reclaman que o Concello de Muros comprométase a levar a cabo actuacións de coeducación en colaboración cos centros educativos do municipio enfocadas á prevención e sensibilización dá violencia de xénero entre a ou alumnado.

Así mesmo, instase á Xunta de Galicia a elaborar un plan de Igualdade no ámbito educativo, co obxectivo de que sirva de referente a toda a comunidade educativa en materia de coeducación e prevención da violencia de xénero, dende unha perspectiva estrutural, integral e transversal.

Deja una Respuesta