Pérez Fernández, Fernando

  • Grupo Provincial Partido Popular
  • Partido xudicial: Betanzos
  • Concello: Vilasantar

 


MÁS INFORMACIÓN